Trading
Główna Biznes i Ekonomia Czym jest i na czym polega trading?

Czym jest i na czym polega trading?

Dodał Jacek

Trading to proces kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, waluty czy surowce, w celu osiągnięcia zysku. Jest to jedna z najpopularniejszych form inwestowania na rynkach finansowych. Trading może być prowadzony przez profesjonalnych traderów, instytucje finansowe oraz indywidualnych inwestorów.

Podstawowe pojęcia związane z tradingiem

Przed rozpoczęciem przygody z tradingiem warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi pojęciami:

 • Akcje – reprezentują udziały w kapitale spółki. Kupując akcje, stajesz się współwłaścicielem spółki i możesz zarabiać na wzroście ich wartości lub wypłacanych dywidendach.
 • Obligacje – są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwo lub przedsiębiorstwa. Kupując obligacje, stajesz się wierzycielem i otrzymujesz odsetki od pożyczonej kwoty.
 • Waluty – trading walutowy polega na spekulowaniu na zmianach kursów walutowych. Inwestorzy kupują jedną walutę, jednocześnie sprzedając inną, w nadziei na osiągnięcie zysku na różnicy kursowej.
 • Surowce – to naturalne zasoby, takie jak ropa naftowa, złoto, srebro czy pszenica. Trading surowcami polega na spekulowaniu na zmianach ich cen na rynku.
Czym jest i na czym polega trading?

Rodzaje tradingu

Istnieje wiele różnych strategii i stylów tradingu. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych:

 • Day trading – polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia. Day traderzy starają się wykorzystać krótkoterminowe ruchy cenowe, aby osiągnąć zysk.
 • Swing trading – traderzy swingowi utrzymują swoje pozycje przez kilka dni lub tygodni, wykorzystując długoterminowe trendy na rynku.
 • Scalping – to bardzo krótkoterminowa strategia, w której traderzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu kilku sekund lub minut, starając się osiągnąć niewielki zysk na dużej liczbie transakcji.
 • Algorithmic trading – polega na wykorzystywaniu zaawansowanych algorytmów komputerowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ten rodzaj tradingu jest często stosowany przez instytucje finansowe.

Podstawowe zasady tradingu

Trading może być emocjonujący, ale również ryzykowny. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad, które warto przestrzegać:

 • Planowanie – przed rozpoczęciem tradingu warto opracować strategię inwestycyjną i plan zarządzania ryzykiem. Określ cele inwestycyjne, strategię wejścia i wyjścia z pozycji oraz maksymalną akceptowalną stratę.
 • Badanie rynku – przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto przeprowadzić analizę rynku. Monitoruj trendy, analizuj wskaźniki techniczne i fundamentalne oraz śledź wiadomości ekonomiczne, które mogą wpływać na ceny instrumentów finansowych.
 • Zarządzanie ryzykiem – trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Ważne jest, aby ustalić odpowiednie limity straty i stosować zasady zarządzania ryzykiem, takie jak stop loss i take profit.
 • Psychologia tradingu – trading może być stresujący, dlatego ważne jest, aby zachować spokój i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Kontroluj swoje emocje i podejmuj racjonalne decyzje inwestycyjne.

Czym jest i na czym polega trading?

Przykład tradingu na rynku akcji

Aby lepiej zrozumieć, jak działa trading, przyjrzyjmy się przykładowi inwestycji na rynku akcji:

Załóżmy, że inwestor zakupił 100 akcji spółki XYZ po cenie 50 złotych za akcję. Po kilku miesiącach cena akcji wzrosła do 70 złotych za akcję. Inwestor zdecydował się sprzedać swoje akcje, osiągając zysk w wysokości 20 złotych za akcję.

W tym przypadku inwestor zarobił 2000 złotych (20 złotych x 100 akcji) na tej transakcji. Jednakże, jeśli cena akcji spadłaby do 30 złotych za akcję, inwestor poniósłby stratę w wysokości 2000 złotych.

Podsumowanie

Trading to proces kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych w celu osiągnięcia zysku. Istnieje wiele różnych rodzajów tradingu, takich jak day trading, swing trading.

Polecamy